CARTA DE SERVEIS
 • Les activitats de ClubElements són activitats cuidades i pensades per al gaudiment holístic del medi natural.
 • Busquem aconseguir una experiència introductòria positiva per de l’evolució o el perfeccionament tècnic.
 • En l’activitat anirem sempre més enllà de l’activitat esportiva, entenent la promoció dels valors humans, la descoberta del medi i del territori en totes les seves facetes com a part fonamental de la nostra intervenció.
 • Ens comprometem a una ratio de monitors adequada a cada activitat amb especial atenció a les activitats de cordes i a l’aigua que mai estaran desenvolupades per un únic monitor.
 • La nostra ratio mitjana es mou entre 1:12 i 1:15 segons les activitats esportives poden baixar fins a 1:8 en aquelles activitats més compromeses.
 • El nostre personal anirà uniformat i amb imatge de ClubElements per a facilitar-ne la identificació.
 • El material de l’activitat es revisa i acondiciona sempre abans i després de cada intervenció
 • Sempre tindreu la última paraula davant de la percepció del risc i la por i nosaltres us ajudarem a gaudir de l’activitat adaptant-la al vostres requeriments amb sensibilitat i empatia.
 • Us acompanyarem des de què arribeu al centre d’activitat fins a la vostra marxa i us acomiadarem sempre amb un somriure.
 • Fem avaluació constant de les nostres intervencions i metodologies amb una especial atenció a la intervenció del nostre personal.
 • Per descomptat, assegurem el compliment normatiu en les nostres activitats i comptem amb assegurances d’accidents i responsabilitat civil en vigor i que les cobreixen.
 • Els nostres equips estan dirigits pel nostre director tècnic (David Castillo Igea núm col·legiat 52143) i integrats per personal format i experimentat en les activitats que realitzareu. Disposen de les titulacions necessàries per a desenvolupar-les i són col·legiats o bé estan inscrits al ROPEC si condueixen activitats esportives.
 • Alguns dels nostres tècnics actualment durabt la temporada de neu són:
  • Laia Dosta Valdes ROPEC 17383
  • Filipe Tamegao Guimaraes ROPEC 17466
  • Ivan Gutierrez Ros ROPEC 26991
  • Carlos Jove Rodero ROPEC 20818
  • Christopher Jack Gonzales ROPEC 51720
  • Ferran Rodriguez Duran ROPEC 48030
  • Victor Vera Anglada ROPEC 51616
  • Xavi Contell Lechon ROPEC 23998
GARANTIES
 • El nostre bagatge ens permet garantir-vos que tindreu una experiència més enllà del què espereu i si no és així, trobarem la manera de que us endugueu una gran satisfacció per haver escollit ClubElements. Si alguna cosa no ha funcionat bé en les activitats, feu-nos-ho saber i us compensarem amb alguna solució creativa en la vostra propera visita o estada. Us volem plenament satisfets.
 • Intentarem de totes totes fer l’activitat, però en cas que el mal temps ens aconselli desistir, us facilitarem el canvi de data o la devolució de l’import satisfet.
CODI ÈTIC

CLUBELEMENTS defineix a través del seu CODI ÈTIC, una sèrie de pautes de comportament que ajuden a la millora personal i mantenen la confiança en els nostres grups d’interès. El nostre objectiu és que els nostres professionals, independentment del seu càrrec, funció o responsabilitat, siguin plenament conscients de les implicacions i responsabilitats que comporta ser membre de CLUBELEMENTS.

 

Tots els professionals que integrem CLUBELEMENTS estem units pels nostres Valors compartits i pels Principis que contenen aquest codi, que guien el nostre rendiment professional des de l’honestedat, l’ètica i la professionalitat. Els nostres Valors i Principis neixen de la Visió i Missió de la nostra empresa i formen part integral del nostre compromís de respondre a la confiança del nostre entorn.

 

El camí correcte està marcat per la competència, l’honestedat, el sentit comú i la informació, sense oblidar que el factor final per la competitivitat i el comportament ètic de l’empresa descansa individualment en cadascun dels nostres professionals, les decisions dels quals tenen implicacions econòmiques, legals i ètiques.

 

El CODI ÈTIC I COMPROMÍS, s’aplica a tots els empleats, amb el lideratge i suport de la Direcció. Constitueixen una sèrie de principis i valors que formen part de la cultura de l’empresa.

 • Integritat: Som honestos en els serveis que prestem, el coneixement que posem i l’experiència que obtenim. La relació de confiança a llarg termini amb clients i proveïdors i entre el personal de l’empresa, es forja actuant obertament, amb honestedat i d’acord a les normatives que ens apliquen.
 • Qualitat: Ens comprometem a oferir un servei de qualitat, unint els nostres recursos, experiència i coneixement per ajudar els clients i usuaris a satisfer les seves necessitats i expectatives.
 • Comportament professional: Ens esforcem per fer no només el que és legal, sinó també el que és correcte. Totes les persones han d’actuar de manera proactiva, responsable i eficient per garantir que els objectius de CLUBELEMENTS es compleixin amb constància, empenta i entusiasme, aportant valor al projecte. La proactivitat, responsabilitat i eficiència de les persones s’ha de dur a terme amb integritat, honestedat i transparència, mantenint en tot moment un comportament basat en la bona fe i transmetent credibilitat a totes les Persones i als nostres Grups d’Interès.
 • Pràctiques lleials: Respectem els nostres competidors i apostem per pràctiques empresarials justes. Les retribucions que rebem reflecteixen el valor dels serveis prestats i les responsabilitats assumides. Prenem decisions basades en els nostres Valors Compartits, i esperem el mateix dels nostres companys professionals.
 • Política Anticorrupció: No tolerem en cap cas la corrupció, ni l’acceptació o ofrena de suborns, ni per part nostra ni de tercers en nom nostre. Donem suport a tots els esforços per erradicar la corrupció i la delinqüència financera.
 • Respecte, diversitat i tracte imparcial: Fomentem una cultura i un entorn de treball en el qual els nostres professionals es tracten mútuament amb respecte, cortesia i equitat, promovent la igualtat d’oportunitats per a tothom. Promovem i valorem que hi hagi diversitat de persones, punts de vista, talents i experiències. No tolerem cap forma d’assetjament o discriminació en els nostres entorns laborals.
 • Responsabilitat social: Donem suport a iniciatives encaminades a promoure el desenvolupament sostenible, i promovem i respectem els drets humans. Ens prenem seriosament el nostre paper en la societat, buscant millor benestar col·lectiu
 • Protecció de dades personals: El tractament de les dades personals és dur a terme de manera que es garanteixi la seva privacitat i sempre complint amb la legislació vigent aplicable. Les persones subjectes tractaran les dades personals a les quals tinguin accés exclusivament per a les finalitats necessàries, no cedint en cap cas aquestes dades a tercers; en el desenvolupament de les seves funcions hauran de preservar la confidencialitat de les dades personals i controlar que no s’utilitzin per a finalitats diferents de les conegudes i autoritzades, complint amb el deure de secret professional. Aquestes obligacions es mantindran fins i tot després de la finalització de la relació professional amb CLUBELEMENTS.