Construction Experience

A punt per ser enginyers?

En aquesta experiència aneu afrontar un gran repte: la construcció d’un pont. Un treball que requereix la concentració de tot l’equip, ja que en finalitzar, un vehicle teledirigit farà un test de les vostres construccions.

Activitat

Team Building